Giới thiệu về Dược sĩ: DS. Đặng Quang Minh

Ảnh tác giả DS. Đặng Quang Minh
Tôi là một Dược sĩ tốt nghiệp từ Đại học Dược Hà Nội, chuyên sâu trong lĩnh vực Dược lâm sàng. Kết hợp kiến thức được đào tạo tại trường Đại học, kinh nghiệm thực hành và quá trình tự nghiên cứu, tôi hy vọng rằng những bài viết của mình sẽ mang lại giá trị thực sự cho bạn đọc.